Pakalpojumi

Finansējuma piesaiste un projektu vadība

Ārējā finansējuma piesaistes process organizācijas izaugsmei un projekta īstenošanas nodrošināšanai

Daži izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi mēdz saskarties:

  • Finansējuma trūkums Pētniecības un attīstības aktivitātēm un inovācijām
  • Ierobežoti resursi vai nepietiekamas zināšanas, lai apzinātu ārējās finansēšanas iespējas vai lai īstenotu projektus
  • Ilgs atmaksāšanās periods
  • Pārāk maza peļņa no kapitālieguldījuma
  • Maza motivācija investēt aktivitātēs ar nelielu peļņu

Kādēļ izvēlēties konsultantu palīdzību?

  • Pierādīti sasniegumi vietējā un starptautiskā līmenī sniedz mums spēju atbildīgi izvērtēt projekta finansējuma piešķiršanas varbūtību
  • Reģionāla klātbūtne kopā ar plašu starptautisku partneru tīklu ir galvenā priekšrocība piekļūt iespējamiem konsorciju partneriem Eiropā un ārpus tās
  • Projektos tiek piesaistīti sertificēti projektu vadītāji un speciālisti ar dažādu profesionālo pieredzi (tai skaitā inovācijas, finanses vai IT), lai labāk izprastu klienta vajadzības un spētu tās pārvērst par īstenojamiem un noderīgiem projektiem
KĀ tas notiek

Grantu iegūšanas iespēju identifikācija

Klientu vajadzību vērtējums, atbilstošāko grantu mehānismu izvēle un projektu piemērotības izvērtējums

Rezultāts: identificētas iespējas, kas pielāgotas klientam

Projekta plānošana

Projekta ietvara, budžeta un laika grafika izstrāde, partneru meklēšana un konsorcija izveide

Rezultāts: rūpīgi izstrādāta projekta struktūra

Pieteikuma sagatavošana

Formāla pieteikuma sagatavošana, iekļaujot papildu nepieciešamo dokumentāciju, kā, piemēram, biznesa plānu, izmaksu-ieguvumu analīzi, priekšizpēti, sniedzot arī atbalstu klientam projekta izvērtēšanas periodā

Rezultāts: iesniegts pieteikums granta iegūšanai un pārliecinošs izvērtēšanas process

Īstenošanas atbalsts

 Projekta administratīvā vadība, budžeta kontrole un ziņošana, publisko iepirkumu vadība, partneru savstarpējā koordinācija

Rezultāts: projektu pārliecinoša īstenošana, iekļaujoties laika un budžeta robežās