Pakalpojumi

Tirdzniecība un eksports

Esošajos tirgos

  • Produktu portfeļa optimizācija
  • Cenu noteikšanas izvērtējums un optimizācija
  • Pārdošanas kanālu izvērtējums un optimizācija
  • Izplatīšanas kanālu/ tirdzniecības vietu optimizācija
  • Pārdošanas efektivitātes uzlabošanas programmas

Jaunajos tirgos

  • Labāko tirgu identificēšana
  • Tirgus vizīšu un lauka pētījumu organizēšana
  • Jaunā tirgus apgūšanas stratēģijas izstrāde
  • Partneru identificēšana un kontaktu iegūšana ārzemju tirgos